Ceļojums Rīgā

Nometnes uzdevumi - Radīt piederības sajūtu Rīgai. Netradicionālā veidā iepazīstināt ar Rīgu, ar tās daudzveidību – caur ekskursijām, pārgājieniem, spēlēm un radošajām nodarbībām. Vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras  brīvlaikā. Katru gadu tiek iepazītas citas teritorijas un vietas

Plānotās aktivitātes – atbilstoši nometnes nosaukumam  “Ceļojums Rīgā 2024” ir plānotas arī  visas nometnes aktivitātes. Ar detalizētu nometnes programmu iespējams iepazīties pielikumā;

  • Pirmdien tiks iepazīta Rīgas zaļā zona
  • Otrdien tiks iepazīta  rūpniecības vēsture Rīgā;
  • Trešdien tiks iepazītas Rīgas ielas un to stāsti;
  • Ceturtdien tiks iepazīta sporta vēsture un attīstība Rīgā
  • Piektdien tiks iepazīta pilsētplānošana un tās vēsture.

BRĪVU VIETU NAV

Nometnes norises laiks no 8.-12. jūlijam. Nometnes bāzes vieta privātā vidusskola Laisma, Kareivju iela 5 (ar iespēju satikties arī centrā).  Darba laiks no plkst. 8-15.-17.45

Dalības maksa 125.00EUR


      Sīkāka informācija - inese @citariga.lv (26143120)