Rīgas atklājēji 2024

Nometnes uzdevumi - Radīt piederības sajūtu Rīgai. Netradicionālā veidā iepazīstināt ar Rīgu, ar tās daudzveidību – caur ekskursijām, pārgājieniem, spēlēm un radošajām nodarbībām. Vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras  brīvlaikā. Katru gadu un katrā nometnē tiek iepazītas citas teritorijas un vietas

Plānotās aktivitātes – atbilstoši nometnes nosaukumam  “Rīgas atklājēji 2024” ir plānotas arī  visas nometnes aktivitātes. Ar detalizētu nometnes programmu iespējams iepazīties pielikumā;

  • Pirmdien tiks iepazīta kāda Rīgas apkaime
  • Otrdien tiks iepazīta  Dzelzceļu daudzveidība Rīgā;
  • Trešdien tiks iepazītas Rīgas ielas un to stāsti;
  • Ceturtdien tiks iepazīti purvi Rīgā
  • Piektdien tiks iepazīta pilsētplānošana un tās vēsture.

Pieteikties iespējams šeit

Nometnes norises laiks no 7. -11. augustam  Nometnes bāzes vieta privātā vidusskola Laisma, Kareivju iela 5. (ar iespēju tikties arī centrā)  Darba laiks no plkst. 8-15.-17.45

Dalības maksa 135.00 EUR

Sīkāka informācija - inese @citariga.lv (26143120)